Argued ne demek?

"Argued" kelimesi, İngilizce bir fiilin geçmiş zamanı veya geçmiş zaman ortaç (past participle) formudur ve Türkçeye "tartışıldı" veya "savunuldu" olarak çevrilebilir.

Bu kelime genellikle bir konunun, fikrin veya tezin üzerinde yapılan tartışmayı veya savunmayı ifade eder. Bu, bir veya daha fazla kişi arasında fikir ayrılıkları çerçevesinde gerçekleşmiş bir diyalogu veya mücadeleyi belirtir.

Mecazi anlamı yoktur; "argued" doğrudan geçmişte gerçekleşmiş bir tartışmayı veya bir noktanın savunulmasını tanımlar.İşte "argued" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The committee argued for hours before reaching a decision."

Çeviri: "Komite, bir karara varmadan önce saatlerce tartıştı."


Example: "She argued that the project was too costly and risky."

Çeviri: "Projeyi çok maliyetli ve riskli olduğunu savundu."


Example: "It was argued by the lawyer that his client was not guilty."

Çeviri: "Avukat tarafından müvekkilinin suçsuz olduğu savunuldu."


Example: "The point was argued with great passion and conviction."

Çeviri: "Nokta büyük bir tutku ve inançla tartışıldı."


Example: "He argued against the proposal, citing several strong reasons."

Çeviri: "Birkaç güçlü sebep göstererek öneriye karşı çıktı."

Yorumlar