Arguing ne demek?

"Arguing" kelimesi Türkçeye "tartışma" veya "çekişme" olarak çevrilebilir.

Bu kelime, iki ya da daha fazla kişi arasında fikir ayrılıkları üzerine yapılan sözlü değişimleri ifade eder. Genellikle kişiler arasındaki anlaşmazlıkları ve bu anlaşmazlıkların çözümü için yapılan görüş alışverişini tanımlar.

Mecazi anlamı olmayıp, "arguing" terimi genellikle bir konunun üzerinde farklı görüşlerin ifade edilmesi sürecini doğrudan belirtir.İşte "arguing" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "They were arguing about who should pay the bill."

Çeviri: "Faturayı kimin ödemesi gerektiği konusunda tartışıyorlardı."


Example: "Arguing with him is pointless; he never admits he's wrong."

Çeviri: "Onunla tartışmak anlamsız; o asla yanıldığını kabul etmez."


Example: "I could hear them arguing in the next room."

Çeviri: "Onların bir sonraki odada tartıştıklarını duyabiliyordum."


Example: "She spent the evening arguing politics with her friends."

Çeviri: "Akşamı arkadaşlarıyla politika üzerine tartışarak geçirdi."


Example: "While arguing is normal in any relationship, it's important to remain respectful."

Çeviri: "Herhangi bir ilişkide tartışmanın normal olması bir yana, saygılı kalmak önemlidir."

Yorumlar