Argument ne demek?

"Argument" kelimesi Türkçeye "tartışma" veya "argüman" olarak çevrilebilir.

Bu kelime, bir görüşü veya tezi desteklemek için sunulan mantıklı sebepleri veya delilleri ifade eder. Ayrıca, kişiler arasında bir konu hakkında yapılan sözlü çekişmeyi de tanımlar.

Mecazi olarak, "argument" bir konu üzerindeki görüş ayrılıklarını çözmek veya bir durumu daha iyi anlamak için yapılan tartışmayı ifade edebilir.İşte "argument" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "He presented a strong argument in favor of changing the company policy."

Çeviri: "Şirket politikasını değiştirmek lehine güçlü bir argüman sundu."


Example: "Their argument about money lasted all night."

Çeviri: "Parayla ilgili tartışmaları tüm gece sürdü."


Example: "She won the debate with her compelling arguments."

Çeviri: "İkna edici argümanlarıyla tartışmayı kazandı."


Example: "I don't want to start an argument, but I think you're mistaken."

Çeviri: "Tartışma başlatmak istemiyorum ama sanırım yanılıyorsun."


Example: "The key to a good argument is having solid evidence to back up your claims."

Çeviri: "İyi bir argümanın sırrı, iddialarınızı destekleyecek sağlam kanıtlara sahip olmaktır."

Yorumlar