Argumentation ne demek?

"Argumentation" kelimesi Türkçeye "tartışma" veya "argümantasyon" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir konuda mantıklı argümanlar sunma ve bu argümanları sistematik bir şekilde organize etme sürecini ifade eder. Genellikle bir konunun doğruluğunu veya yanlışlığını ispatlamak amacıyla kullanılır ve akademik, hukuki veya felsefi bağlamlarda sıkça görülür.

Mecazi bir anlamı yoktur; "argumentation" terimi doğrudan argümanların sunumu ve tartışılmasını tanımlar.İşte "argumentation" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The effectiveness of his argumentation was evident in the way he convinced the audience."

Çeviri: "Argümantasyonunun etkinliği, seyirciyi nasıl ikna ettiği şeklinde açıkça görüldü."


Example: "She studied classical rhetoric to improve her argumentation skills."

Çeviri: "Argümantasyon becerilerini geliştirmek için klasik retorik çalıştı."


Example: "Good argumentation is essential for a successful debate."

Çeviri: "Başarılı bir tartışma için iyi bir argümantasyon şarttır."


Example: "Their argumentation broke down when they started contradicting their own statements."

Çeviri: "Kendi ifadeleriyle çelişmeye başladıklarında argümantasyonları çöktü."


Example: "He's known for his clear and logical argumentation on complex subjects."

Çeviri: "Karmaşık konularda açık ve mantıklı argümantasyonu ile tanınır."

Yorumlar