Argumentative ne demek?

"Argumentative" kelimesi Türkçeye "tartışmacı" veya "çekişmeye eğilimli" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, sık sık ve kolayca tartışmaya başlayan veya başkalarıyla fikir çatışmasına giren kişiler için kullanılır. "Argumentative" genellikle olumsuz bir anlam taşır ve sürekli olarak tartışma arayan veya her konuda karşı çıkan kişileri tanımlamak için kullanılır.

Mecazi anlamı yoktur; "argumentative" terimi doğrudan bir kişinin tartışma eğilimini veya davranışını ifade eder.İşte "argumentative" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "He became argumentative when the topic of politics was brought up."

Çeviri: "Politika konusu açıldığında tartışmacı bir tavır aldı."


Example: "Her argumentative nature often makes team meetings difficult."

Çeviri: "Onun tartışmacı doğası, genellikle takım toplantılarını zorlaştırır."


Example: "Being too argumentative can hinder your ability to collaborate effectively."

Çeviri: "Çok fazla tartışmacı olmak, etkili bir şekilde işbirliği yapma yeteneğinizi engelleyebilir."


Example: "He's not really angry; he's just argumentative by nature."

Çeviri: "Aslında kızgın değil; doğası gereği tartışmacı."


Example: "While being argumentative may help in a debate, it's not always useful in everyday interactions."

Çeviri: "Tartışmacı olmak bir tartışmada işe yarayabilir, ancak her zaman günlük etkileşimlerde faydalı değildir."

Yorumlar