Argumentatively ne demek?

"Argumentatively" kelimesi Türkçeye "tartışmacı bir şekilde" olarak çevrilebilir.

Bu zarf, bir kişinin ya da bir ifadenin tartışma eğiliminde olduğunu veya kolayca tartışmaya girişebileceğini belirtmek için kullanılır.

Genellikle, kişilerin veya ifadelerin konuşma veya davranış tarzlarını tanımlamak için kullanılır ve bu kişilerin veya ifadelerin eleştirel veya çatışma yaratmaya meyilli olduklarını gösterir.

Mecazi bir anlamı yoktur; "argumentatively" doğrudan bir kişinin tartışma eğilimli davranış biçimini ifade eder.İşte "argumentatively" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "She responded argumentatively, ready to defend her point of view at all costs."

Çeviri: "Tartışmacı bir şekilde yanıt verdi, görüşünü her koşulda savunmaya hazırdı."


Example: "Even when presented with facts, he speaks argumentatively, dismissing others' opinions."

Çeviri: "Kendisine gerçekler sunulduğunda bile tartışmacı bir şekilde konuşur, diğerlerinin görüşlerini reddeder."


Example: "The discussion turned sour when he began to argue argumentatively over minor details."

Çeviri: "Küçük detaylar üzerine tartışmacı bir şekilde tartışmaya başladığında tartışma bozuldu."


Example: "Her argumentatively aggressive style often intimidates her colleagues."

Çeviri: "Tartışmacı agresif tarzı sıklıkla meslektaşlarını korkutur."


Example: "Talking argumentatively doesn't always mean one is angry; sometimes it's just a way of engaging in debate."

Çeviri: "Tartışmacı bir şekilde konuşmak her zaman öfkeli olunduğu anlamına gelmez; bazen bu, tartışmaya katılma şeklidir."

Yorumlar