Aria ne demek?

"Aria" kelimesi Türkçeye "arya" olarak çevrilebilir.

Bu terim, özellikle opera ve kantat gibi müzik türlerinde kullanılan, solo ses için bestelenmiş, orkestra veya piyano eşliğinde söylenen uzun ve duygusal bir şarkı parçasını ifade eder.

Aryalar, genellikle bir karakterin duygularını ve düşüncelerini ifade etmek için kullanılır ve opera eserlerindeki dramatik anları vurgular.

Mecazi bir anlamı yoktur; "aria" doğrudan müzikal bir eserdeki bir parçayı tanımlar.İşte "aria" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The soprano delivered a stunning performance of the aria from 'The Magic Flute'."

Çeviri: "Soprano, 'Sihirli Flüt' operasından bir arya performansını muhteşem bir şekilde sergiledi."


Example: "Each aria in the opera gives insight into the characters' inner emotions."

Çeviri: "Operadaki her arya, karakterlerin iç duygularına dair bir bakış açısı sunar."


Example: "He is particularly known for his powerful renditions of Verdi's arias."

Çeviri: "Özellikle Verdi'nin aryalarını güçlü bir şekilde yorumlamasıyla tanınır."


Example: "Learning to sing an aria requires not only vocal skill but also deep emotional expression."

Çeviri: "Bir aryayı söylemeyi öğrenmek, sadece vokal beceri değil, aynı zamanda derin duygusal ifade gerektirir."


Example: "The aria climaxed with a breathtaking high note that left the audience in awe."

Çeviri: "Arya, seyirciyi büyüleyen nefes kesici bir yüksek notayla doruğa ulaştı."

Yorumlar