Arid ne demek?

"Arid" kelimesi Türkçeye "kurak" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, genellikle çok az yağış alan ve bu nedenle bitki örtüsünün zayıf olduğu toprakları veya iklimleri tanımlamak için kullanılır.

"Arid" sadece fiziksel coğrafya ile ilgili bir terim olmanın yanı sıra, bazen mecazi olarak duygusal ya da entelektüel kuraklık anlamında da kullanılabilir, özellikle bir konuşma, yazı ya da fikir akışının çok sıkıcı veya ilham verici olmadığını belirtmek için.İşte "arid" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The desert is an arid region with very little rainfall each year."

Çeviri: "Çöl, her yıl çok az yağış alan kurak bir bölgedir."


Example: "Farmers struggle to cultivate crops in arid conditions."

Çeviri: "Çiftçiler kurak koşullarda tarım yapmakta zorlanırlar."


Example: "The lecture was arid and failed to engage the students."

Çeviri: "Ders kuraktı ve öğrencilerin ilgisini çekmeyi başaramadı."


Example: "Many species have adapted to survive in arid environments."

Çeviri: "Birçok tür, kurak çevrelerde hayatta kalmaya uyum sağlamıştır."


Example: "Her writing style is arid and lacks descriptive elements."

Çeviri: "Onun yazı tarzı kurak ve açıklayıcı unsurlardan yoksundur."

Yorumlar