Aridity ne demek?

"Aridity" kelimesi Türkçeye "kuraklık" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bir bölgenin yağış miktarının düşüklüğünü ve bu nedenle su kaynaklarının sınırlı oluşunu ifade eder. Aridity, iklim biliminde ve çevre bilimlerinde yaygın olarak kullanılır.

Mecazi anlamda, "aridity" bir tartışma, edebi eser veya sanatsal ifadenin ilham verici olmamasını, duygusal veya düşünsel derinlikten yoksun olmasını tanımlamak için de kullanılabilir.İşte "aridity" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The aridity of the region makes agriculture extremely challenging."

Çeviri: "Bölgenin kuraklığı tarımı son derece zorlaştırır."


Example: "Climatologists study patterns of aridity to understand desert expansion."

Çeviri: "İklim bilimciler, çölleşmeyi anlamak için kuraklık modellerini incelerler."


Example: "The aridity of his writing style often leaves readers wanting more vivid descriptions."

Çeviri: "Onun yazı tarzındaki kuraklık, okuyucuları daha canlı betimlemeler istemeye sevk eder."


Example: "Measures are being taken to combat the aridity caused by prolonged drought."

Çeviri: "Uzun süreli kuraklık sonucu oluşan kuraklıkla mücadele etmek için önlemler alınıyor."


Example: "The lecture's aridity made it difficult for the audience to stay engaged."

Çeviri: "Dersin kuraklığı, dinleyicilerin ilgisini sürdürmesini zorlaştırdı."

Yorumlar