Aright ne demek?

"Aright" kelimesi Türkçeye "doğru bir şekilde" veya "uygun şekilde" olarak çevrilebilir.

Bu zarf, genellikle bir şeyin uygun, doğru veya beklenen bir şekilde yapıldığını ifade etmek için kullanılır. "Aright" kelimesi, eski veya daha az kullanılan bir terimdir ve genellikle daha modern anlamda "correctly" (doğru olarak) veya "properly" (uygun olarak) ile değiştirilebilir.

Mecazi bir anlamı yoktur; "aright" terimi, genellikle eylemlerin veya durumların doğru veya uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirtmek için kullanılır.İşte "aright" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Make sure you install the software aright to avoid any issues later."

Çeviri: "Daha sonra herhangi bir sorunla karşılaşmamak için yazılımı doğru bir şekilde yüklediğinizden emin olun."


Example: "He set the decorations aright after noticing they were misplaced."

Çeviri: "Dekorasyonların yanlış yerleştirildiğini fark edince, onları uygun şekilde düzeltti."


Example: "The mechanic adjusted the engine aright, and the car ran smoothly again."

Çeviri: "Tamirci motoru uygun şekilde ayarladı ve araba tekrar sorunsuz çalıştı."


Example: "She heard the news and hoped she understood it aright."

Çeviri: "Haberi duydu ve onu doğru bir şekilde anladığını umdu."


Example: "If you do not position the components aright, the machine will not function correctly."

Çeviri: "Bileşenleri doğru bir şekilde yerleştirmezseniz, makine doğru çalışmayacaktır."

Yorumlar