Aril ne demek?

"Aril" kelimesi Türkçeye "arıle" veya "arılsı çeper" olarak çevrilebilir.

Bu terim, botanikte, bazı tohumların dışında bulunan ek bir katman veya örtüyü ifade eder. Aril genellikle tohumları kuşlar ve diğer hayvanlar tarafından yenip, sindirim sistemlerinden geçtikten sonra dağıtılacak şekilde çekici kılan parlak ve renkli olabilir.

Mecazi bir anlamı yoktur; "aril" terimi, doğrudan bitkilerde görülen bu özel yapıyı tanımlar.İşte "aril" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The aril of the yew berry is a bright red, fleshy structure that surrounds the seed."

Çeviri: "Porsuk meyvesinin arili parlak kırmızı, etli bir yapıdır ve tohumu çevreler."


Example: "Nutritional content in arils like those of the pomegranate can be quite high."

Çeviri: "Nar gibi meyvelerin arillerindeki besin içeriği oldukça yüksek olabilir."


Example: "Birds are often attracted to the aril, helping in the dispersal of seeds."

Çeviri: "Kuşlar genellikle arile çekilirler, bu da tohumların dağılımına yardımcı olur."


Example: "The aril not only protects the seed but also aids in its germination under natural conditions."

Çeviri: "Aril, tohumu sadece korumakla kalmaz, aynı zamanda doğal koşullar altında çimlenmesine de yardımcı olur."


Example: "Some plants develop an aril that is highly toxic to humans, though it may be harmless to wildlife."

Çeviri: "Bazı bitkiler, insanlar için son derece zehirli olan bir aril geliştirir, ancak bu vahşi yaşam için zararsız olabilir."

Yorumlar