Arise ne demek?

"Arise" kelimesi Türkçeye "ortaya çıkmak", "meydana gelmek" veya "doğmak" olarak çevrilebilir.

Bu fiil, genellikle bir durumun veya problemim baş göstermesi, bir fırsatın oluşması ya da bir olayın gerçekleşmesi anlamında kullanılır. Ayrıca, fiziksel olarak bir yerden kalkmak anlamında da kullanılabilir.

Mecazi olarak, "arise" yeni fikirlerin veya fırsatların "doğması" veya "ortaya çıkması" anlamında da kullanılabilir.İşte "arise" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "If any issues arise during the installation, please contact support."

Çeviri: "Kurulum sırasında herhangi bir sorun ortaya çıkarsa lütfen destek hizmeti ile iletişime geçin."


Example: "Opportunities may arise unexpectedly, so be prepared."

Çeviri: "Fırsatlar beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir, bu yüzden hazırlıklı olun."


Example: "Questions arose about the effectiveness of the new policy."

Çeviri: "Yeni politikanın etkinliği hakkında sorular ortaya çıktı."


Example: "The sun arises in the east."

Çeviri: "Güneş doğuda doğar."


Example: "Many challenges have arisen since we started the project."

Çeviri: "Projeye başladığımızdan beri birçok zorluk ortaya çıktı."

Yorumlar