Aristocracy ne demek?

"Aristocracy" kelimesi Türkçeye "aristokrasi" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle soylu sınıflar veya en üst düzeydeki sosyal sınıflardan oluşan bir yönetim biçimini ifade eder.

Tarihsel olarak, aristokrasi, genellikle toprak sahibi asillerin veya yüksek soyluların egemen olduğu bir yönetim şeklidir ve bu kişiler toplumda özel haklara ve ayrıcalıklara sahiptir.

Mecazi anlamda, "aristocracy" zenginlik, güç veya kültürel üstünlük nedeniyle toplumun üst katmanlarında bulunan kişileri ifade etmek için genişletilmiş olarak kullanılabilir.İşte "aristocracy" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The aristocracy held most of the political power in the country."

Çeviri: "Aristokrasi, ülkedeki siyasi gücün çoğuna sahipti."


Example: "She was born into an aristocracy, which gave her many privileges."

Çeviri: "O, birçok ayrıcalık sağlayan bir aristokrasiye doğdu."


Example: "The rise of industrial tycoons challenged the old aristocracy's dominance."

Çeviri: "Sanayi milyarderlerinin yükselişi, eski aristokrasinin hakimiyetine meydan okudu."


Example: "Many members of the aristocracy were patrons of the arts."

Çeviri: "Aristokrasinin birçok üyesi sanatın hamileriydi."


Example: "In that era, the aristocracy was considered the backbone of society."

Çeviri: "O dönemde, aristokrasi toplumun bel kemiği olarak kabul ediliyordu."

Yorumlar