Aristocrat ne demek?

"Aristocrat" kelimesi Türkçeye "aristokrat" olarak çevrilebilir.

Bu terim, yüksek sosyal sınıfa ait olan, genellikle soylu unvanlara sahip kişileri ifade eder. Aristokratlar tarih boyunca özel ayrıcalıklara, geniş topraklara ve büyük etki gücüne sahip olmuşlardır.

Mecazi anlamda, "aristocrat" zenginlik, zarafet veya üstün kaliteyi temsil eden bir şey veya kişi için kullanılabilir.İşte "aristocrat" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The aristocrat owned vast estates across the country."

Çeviri: "Aristokrat, ülke genelinde geniş arazilere sahipti."


Example: "She had the manners of an aristocrat, always polite and well-spoken."

Çeviri: "Her zaman kibar ve düzgün konuşan bir aristokrat gibi tavırları vardı."


Example: "The novel features an aristocrat who loses all his wealth."

Çeviri: "Roman, tüm servetini kaybeden bir aristokratı konu alıyor."


Example: "Aristocrats played a significant role in the political history of Europe."

Çeviri: "Aristokratlar, Avrupa'nın siyasi tarihinde önemli bir rol oynadılar."


Example: "Despite being an aristocrat, he was known for his charitable activities."

Çeviri: "Aristokrat olmasına rağmen, hayır işleriyle tanınıyordu."

Yorumlar