Aristocratic ne demek?

"Aristocratic" kelimesi Türkçeye "aristokratik" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, aristokrasi ile ilişkili veya ona özgü olan şeyleri ifade eder. Genellikle soylu ailelerin veya yüksek sosyal sınıfların karakteristik özelliklerini, davranışlarını veya yaşam tarzlarını tanımlamak için kullanılır.

Mecazi anlamda, "aristocratic" bazen bir kişinin veya bir şeyin zarif, rafine ve üst düzey bir kaliteyi temsil ettiğini belirtmek için kullanılır. Bu, genellikle zarafet ve incelikle bağdaştırılan durumlar için geçerlidir.İşte "aristocratic" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "She carried herself with an aristocratic poise that commanded respect."

Çeviri: "Kendini, saygı uyandıran aristokratik bir zarafetle taşıyordu."


Example: "The mansion had an aristocratic elegance, with its high ceilings and grand staircase."

Çeviri: "Malikanenin yüksek tavanları ve büyük merdiveni ile aristokratik bir zarafeti vardı."


Example: "The family's aristocratic heritage was evident in their vast art collection."

Çeviri: "Ailenin aristokratik mirası, geniş sanat koleksiyonlarında açıkça görülüyordu."


Example: "He adopted an aristocratic accent to fit in with the upper class."

Çeviri: "Üst sınıfa uyum sağlamak için aristokratik bir aksan benimsedi."


Example: "Despite their aristocratic background, they were known for their humble and charitable nature."

Çeviri: "Aristokratik geçmişlerine rağmen, alçakgönüllü ve hayırsever doğaları ile tanınıyorlardı."

Yorumlar