Arithmetic mean ne demek?

"Arithmetic mean" kelimesi Türkçeye "aritmetik ortalama" olarak çevrilebilir.

Aritmetik ortalama, bir sayı dizisinin toplamının, sayıların sayısına bölünmesiyle elde edilir. Genellikle bir veri setindeki değerlerin merkezi eğilimini ölçmek için kullanılır ve en yaygın ortalama türüdür.

Mecazi bir anlamı yoktur; "arithmetic mean" doğrudan istatistik ve matematikte kullanılan bir terimdir.İşte "arithmetic mean" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The arithmetic mean of the test scores gives us an idea of the overall class performance."

Çeviri: "Test skorlarının aritmetik ortalaması, bize genel sınıf performansı hakkında bir fikir verir."


Example: "To find the arithmetic mean, sum all the numbers and divide by the count of numbers."

Çeviri: "Aritmetik ortalamayı bulmak için, tüm sayıları toplayın ve sayıların sayısına bölün."


Example: "Her monthly expenses were calculated using the arithmetic mean of twelve months’ spending."

Çeviri: "Aylık harcamaları, on iki ayın harcamalarının aritmetik ortalaması kullanılarak hesaplandı."


Example: "Economists often use the arithmetic mean of data to analyze economic trends."

Çeviri: "Ekonomistler genellikle ekonomik eğilimleri analiz etmek için verilerin aritmetik ortalamasını kullanırlar."


Example: "The arithmetic mean can be heavily influenced by extreme values in the dataset."

Çeviri: "Veri setindeki aşırı değerler, aritmetik ortalamayı büyük ölçüde etkileyebilir."

Yorumlar