Arithmetic ne demek?

"Arithmetic" kelimesi Türkçeye "aritmetik" olarak çevrilebilir.

Aritmetik, matematiğin temel işlemleriyle ilgilenen bir dalıdır ve toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi işlemleri kapsar. Bu terim, sayılarla yapılan hesaplamaları ve bu hesaplamaların kurallarını ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; "arithmetic" genellikle doğrudan sayısal hesaplamalar ve temel matematik işlemleri ile ilgili bağlamda kullanılır.İşte "arithmetic" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Basic arithmetic skills are essential for everyday activities."

Çeviri: "Temel aritmetik beceriler günlük aktiviteler için esastır."


Example: "The student struggled with arithmetic and needed extra tutoring."

Çeviri: "Öğrenci aritmetikle zorlandı ve ekstra ders almaya ihtiyaç duydu."


Example: "Arithmetic operations are the foundation of more complex mathematical concepts."

Çeviri: "Aritmetik işlemler, daha karmaşık matematik kavramlarının temelidir."


Example: "He used simple arithmetic to calculate the total cost of the groceries."

Çeviri: "Market alışverişinin toplam maliyetini hesaplamak için basit aritmetik kullandı."


Example: "Understanding arithmetic is crucial for success in higher mathematics."

Çeviri: "Aritmetiği anlamak, ileri matematikte başarı için çok önemlidir."

Yorumlar