Arithmetical ne demek?

"Arithmetical" kelimesi Türkçeye "aritmetiksel" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, aritmetikle ilgili olan veya aritmetik işlemlere dayanan şeyleri ifade eder. Genellikle matematiksel hesaplamalar, özellikle temel matematik işlemleri (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) ile ilişkili bağlamlarda kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "arithmetical" terimi doğrudan matematiksel hesaplamalarla veya yöntemlerle ilgili durumları tanımlamak için kullanılır.İşte "arithmetical" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The arithmetical operations are fundamental to learning more advanced math."

Çeviri: "Aritmetiksel işlemler, daha ileri matematiği öğrenmek için temeldir."


Example: "He showed his proficiency in arithmetical calculations during the exam."

Çeviri: "Sınav sırasında aritmetiksel hesaplamalardaki yetkinliğini gösterdi."


Example: "Arithmetical skills are essential for everyday financial management."

Çeviri: "Günlük finans yönetimi için aritmetiksel beceriler esastır."


Example: "The software program can perform complex arithmetical operations quickly."

Çeviri: "Yazılım programı karmaşık aritmetiksel işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir."


Example: "Students are tested on their arithmetical abilities at an early age."

Çeviri: "Öğrenciler, erken yaşlarda aritmetiksel yetenekleri açısından test edilir."

Yorumlar