Arithmetically ne demek?

"Arithmetically" kelimesi Türkçeye "aritmetiksel olarak" olarak çevrilebilir.

Bu zarf, işlemlerin veya durumların aritmetik prensiplere veya yöntemlere göre yapıldığını, hesaplandığını veya değerlendirildiğini ifade eder. Genellikle matematiksel işlemlerle ilgili bağlamlarda, özellikle sayısal hesaplamalar ve mantıksal düzenlemeler bağlamında kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "arithmetically" terimi, doğrudan matematiksel işlemlerle ilgili olarak kullanılır.İşte "arithmetically" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The numbers are arranged arithmetically to simplify the calculation."

Çeviri: "Hesaplamayı basitleştirmek için sayılar aritmetiksel olarak düzenlenmiştir."


Example: "When checked arithmetically, the solution proved to be correct."

Çeviri: "Aritmetiksel olarak kontrol edildiğinde, çözüm doğru çıktı."


Example: "The growth of the investment was calculated arithmetically using simple interest."

Çeviri: "Yatırımın büyümesi, basit faiz kullanılarak aritmetiksel olarak hesaplandı."


Example: "Arithmetically, the results show a consistent increase over the years."

Çeviri: "Aritmetiksel olarak, sonuçlar yıllar içinde tutarlı bir artış göstermektedir."


Example: "The budget allocations were made arithmetically to ensure fairness."

Çeviri: "Adaleti sağlamak için bütçe tahsisleri aritmetiksel olarak yapıldı."

Yorumlar