Arizona ne demek?

"Arizona" kelimesi Türkçeye olduğu gibi "Arizona" olarak çevrilebilir.

Bu terim, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısında yer alan bir eyaleti ifade eder. Arizona, geniş çöller, yüksek plato alanları ve Grand Canyon gibi doğal harikaları ile ünlüdür.

Mecazi bir anlamı yoktur; "Arizona" genellikle doğrudan bu coğrafi bölgeyi tanımlamak için kullanılır.İşte "Arizona" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The Grand Canyon, one of the world's natural wonders, is located in Arizona."

Çeviri: "Dünyanın doğal harikalarından biri olan Grand Canyon, Arizona'da bulunmaktadır."


Example: "Arizona is known for its hot desert climate and cactus-covered landscapes."

Çeviri: "Arizona, sıcak çöl iklimi ve kaktüslerle kaplı manzaraları ile tanınır."


Example: "Many retirees move to Arizona because of its mild winters."

Çeviri: "Birçok emekli, ılıman kışları nedeniyle Arizona'ya taşınır."


Example: "Arizona State University is one of the largest public universities in the United States."

Çeviri: "Arizona State University, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük kamu üniversitelerinden biridir."


Example: "The Saguaro cactus, which can grow to be over 40 feet tall, is native to Arizona."

Çeviri: "40 feet'ten (yaklaşık 12 metre) daha yüksek boyutlara ulaşabilen Saguaro kaktüsü, Arizona'ya özgüdür."

Yorumlar