Arizonan ne demek?

"Arizonan" kelimesi Türkçeye "Arizona'lı" veya "Arizonalı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, Arizona eyaletinden olan veya orada yaşayan kişileri ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; "Arizonan" terimi, genellikle bu bölgenin sakinlerini tanımlamak için kullanılır.İşte "Arizonan" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The Arizonan artist is known for incorporating desert themes into her paintings."

Çeviri: "Arizona'lı sanatçı, resimlerine çöl temalarını dahil etmesiyle tanınır."


Example: "As an Arizonan, he is well adapted to the extreme heat of the summer."

Çeviri: "Bir Arizonalı olarak, yazın aşırı sıcağına iyi adapte olmuştur."


Example: "The senator, an Arizonan, has been a major advocate for immigration reform."

Çeviri: "Senatör, bir Arizona'lı olarak, göç reformunun büyük bir savunucusu olmuştur."


Example: "Many Arizonans travel north during the hot summer months for a cooler climate."

Çeviri: "Birçok Arizonalı, daha serin bir iklime sahip olmak için yaz aylarında kuzeye seyahat eder."


Example: "She is a proud Arizonan, always ready to boast about her state's beautiful landscapes."

Çeviri: "O, gururlu bir Arizonalıdır ve her zaman eyaletinin güzel manzaralarıyla övünmeye hazırdır."

Yorumlar