Arm candy ne demek?

 "Arm candy" terimi, Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kol şekerlemesi" anlamına gelir.

Ancak bu ifade, genellikle gösteriş amaçlı olarak biriyle birlikte olan ve genellikle fiziksel görünüşüyle dikkat çeken, partner olarak yanında taşınan kişiyi ifade eden mecazi bir anlam taşır.

Genelde bu terim, birinin görünüşüne övgü yaparken, aynı zamanda ilişkinin yüzeysel doğasına dikkat çekerken kullanılır.İşte "arm candy" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "He always shows up at parties with different arm candy to impress his friends."

Çeviri: "Arkadaşlarını etkilemek için her zaman partilere farklı kol şekerlemesiyle gelir."


Example: "She's not just arm candy; she's also a successful lawyer."

Çeviri: "O sadece kol şekerlemesi değil; aynı zamanda başarılı bir avukattır."


Example: "The celebrity's new arm candy is a model from Spain."

Çeviri: "Ünlünün yeni kol şekerlemesi İspanya'dan bir model."


Example: "Many assumed she was just arm candy, but she surprised everyone with her witty remarks."

Çeviri: "Birçok kişi onun sadece kol şekerlemesi olduğunu düşündü, ancak zeki yorumlarıyla herkesi şaşırttı."


Example: "He seems to enjoy the attention he gets when he's out with his arm candy."

Çeviri: "Kol şekerlemesiyle dışarı çıktığında aldığı ilgiden hoşlanıyor gibi görünüyor."

Yorumlar