Arm in arm phrase ne demek?

"Arm in arm" ifadesi Türkçeye "kol kola" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, iki veya daha fazla kişinin birbirlerinin kollarına girerek yürüdüğü durumu ifade eder ve genellikle yakınlık, dostluk veya sevgi gösterisi olarak kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "arm in arm" terimi, genellikle bu fiziksel eylemi doğrudan tanımlamak için kullanılır.İşte "arm in arm" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The couple walked arm in arm along the beach at sunset."

Çeviri: "Çift, gün batımında plajda kol kola yürüdü."


Example: "They left the party arm in arm, laughing and chatting happily."

Çeviri: "Partiden kol kola ayrıldılar, neşeyle güldüler ve sohbet ettiler."


Example: "The two friends walked arm in arm down the street, catching up after years apart."

Çeviri: "İki arkadaş, yıllar sonra hasret gidermek için sokağa kol kola indi."


Example: "Arm in arm, the demonstrators showed unity and solidarity."

Çeviri: "Göstericiler, kol kola girerek birlik ve dayanışma gösterdiler."


Example: "Walking arm in arm, they seemed inseparable."

Çeviri: "Kol kola yürürken, ayrılmaz görünüyorlardı."

Yorumlar