Arm ne demek?

"Arm" kelimesi Türkçeye birkaç farklı anlamda çevrilebilir.

İlk olarak, "kol" olarak çevrilir ve insan vücudunun omuzdan bileğe kadar olan bölümünü ifade eder.

İkincisi, bir nesne veya organizasyonun bir parçası, özellikle uzanan veya yayılan bir kısmı anlamında "dal" veya "şube" olarak çevrilebilir.

Ayrıca, "silahlandırmak" anlamında da kullanılabilir, bu durumda bir kişi veya grubu savunma amacıyla silah veya diğer araçlarla donatma eylemini belirtir.

Mecazi anlamda, "arm" güç veya destek anlamında kullanılabilir, örneğin bir organizasyonun güçlü bir "kolu" olarak.İşte "arm" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "He broke his arm during the soccer match."

Çeviri: "Futbol maçı sırasında kolunu kırdı."


Example: "The company opened a new arm in Asia to expand its market."

Çeviri: "Şirket, pazarını genişletmek için Asya'da yeni bir şube açtı."


Example: "The rebels were armed with advanced weaponry."

Çeviri: "İsyancılar ileri silahlarla donatılmıştı."


Example: "She reached out her arm to grab the book on the high shelf."

Çeviri: "Yüksek rafındaki kitabı almak için kolunu uzattı."


Example: "The regulatory arm of the government imposed new restrictions."

Çeviri: "Hükümetin düzenleyici kolu yeni kısıtlamalar getirdi."

Yorumlar