Arm someone with something ne demek?

"Arm someone with something" ifadesi Türkçeye "birini bir şeyle donatmak" veya "birini bir şeyle silahlandırmak" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, genellikle bir kişinin fiziksel silahlarla donatılması anlamında kullanılsa da, mecazi olarak bir kişinin bir görevi veya zorlu bir durumu başarıyla üstlenebilmesi için gerekli bilgi, araçlar veya yeteneklerle donatılması anlamında da kullanılabilir.
İşte "arm someone with something" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The soldiers were armed with rifles and ammunition before heading into battle."

Çeviri: "Askerler, savaşa gitmeden önce tüfek ve mermilerle donatıldı."


Example: "He was armed with the facts, ready to defend his argument in the meeting."

Çeviri: "Toplantıda argümanını savunmaya hazır şekilde, gerçeklerle donatılmıştı."


Example: "The team was armed with the latest technology to tackle the project."

Çeviri: "Ekip, projeyi ele almak için en son teknolojiyle donatıldı."


Example: "She armed herself with patience and determination to overcome the challenges."

Çeviri: "Zorlukların üstesinden gelmek için kendini sabır ve kararlılıkla donattı."


Example: "Students should be armed with critical thinking skills to succeed in the real world."

Çeviri: "Öğrenciler, gerçek dünyada başarılı olabilmek için eleştirel düşünme becerileriyle donatılmalıdır."

Yorumlar