Arm-twisting ne demek?

"Arm-twisting" kelimesi Türkçeye "kol bükme" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, genellikle birini, özellikle de isteksiz olan birini, baskı veya zorlama yoluyla bir şey yapmaya ikna etmek için kullanılır. Bu terim genellikle siyasi veya iş dünyası bağlamında, bir karar verilirken veya anlaşmalar sırasında kullanılan taktikleri ve stratejileri tanımlamak için mecazi olarak kullanılır.İşte "arm-twisting" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "There was a lot of arm-twisting behind the scenes to get the bill passed."

Çeviri: "Yasa tasarısının geçmesi için perde arkasında çok fazla kol bükme oldu."


Example: "He resorted to arm-twisting to secure the votes he needed."

Çeviri: "Gereken oyları alabilmek için kol bükme yöntemine başvurdu."


Example: "The union leaders used arm-twisting tactics to negotiate better terms."

Çeviri: "Sendika liderleri daha iyi şartlar müzakere etmek için kol bükme taktikleri kullandı."


Example: "She didn't want to use arm-twisting, but felt it was the only way to get things done."

Çeviri: "Kol bükme kullanmak istemiyordu, ancak işleri halletmenin tek yolunun bu olduğunu hissetti."


Example: "Arm-twisting can sometimes backfire and lead to resentment."

Çeviri: "Kol bükme bazen ters tepebilir ve kin duygularına yol açabilir."

Yorumlar