Arm-wrestling ne demek?

"Arm-wrestling" kelimesi Türkçeye "kol güreşi" olarak çevrilebilir.

Bu terim, iki kişinin karşılıklı oturduğu ve bir masada dirseklerini koyduktan sonra birbirlerinin elini tutarak, diğer kişinin kolunu masaya yatırmaya çalıştığı bir güç yarışmasını ifade eder.

Mecazi bir anlam olarak, "arm-wrestling" terimi, iki tarafın bir konuda güç mücadelesi içinde olduğunu belirtmek için kullanılabilir. Bu, genellikle inatçı veya rekabetçi durumları tanımlamak için mecazi olarak kullanılır.İşte "arm-wrestling" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "They settled the argument by having an arm-wrestling match."

Çeviri: "Tartışmayı bir kol güreşi maçı yaparak çözdüler."


Example: "Arm-wrestling requires not only strength but also technique."

Çeviri: "Kol güreşi, sadece güç değil, aynı zamanda teknik de gerektirir."


Example: "The annual festival includes an arm-wrestling competition."

Çeviri: "Yıllık festival, bir kol güreşi yarışmasını içerir."


Example: "He is known for his unbeaten record in arm-wrestling in the local community."

Çeviri: "Yerel toplulukta kol güreşinde yenilmez rekoru ile tanınır."


Example: "The negotiations felt like a long arm-wrestling match, with both sides refusing to give in."

Çeviri: "Müzakereler, her iki tarafın da pes etmeyi reddettiği uzun bir kol güreşi maçı gibi hissettirdi."

Yorumlar