Armadillo ne demek?

"Armadillo" kelimesi Türkçeye "zırhlı tavşan" olarak çevrilebilir.

Bu terim, sert kabuklu, zırhlı bir dış yapıya sahip küçük memeli hayvanları tanımlar. Armadillolar, çoğunlukla Amerika kıtasına özgüdür ve tehlike anında kendilerini yuvarlak bir top haline getirebilirler. Kabukları, onları yırtıcılardan korur.

Mecazi bir anlamı yoktur; "armadillo" doğrudan bu hayvanı tanımlamak için kullanılır.İşte "armadillo" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The armadillo curled into a ball when it felt threatened."

Çeviri: "Tehdit altında hissettiğinde armadillo kendini bir top haline getirdi."


Example: "Armadillos are known for their ability to dig extensive burrows."

Çeviri: "Armadillolar, geniş yuvalar kazabilme yetenekleri ile bilinirler."


Example: "The nine-banded armadillo is the only species that can be found in the United States."

Çeviri: "Dokuz bantlı armadillo, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunabilen tek türdür."


Example: "Armadillos have a unique armor that protects them from predators."

Çeviri: "Armadilloların, onları yırtıcılardan koruyan benzersiz bir zırhı vardır."


Example: "The biologist is studying the impact of climate change on armadillo habitats."

Çeviri: "Biyolog, iklim değişikliğinin armadillo yaşam alanları üzerindeki etkisini incelemektedir."

Yorumlar