Armageddon ne demek?

"Armageddon" kelimesi Türkçeye "Kıyamet" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle Hristiyan eskatolojisinde, dünya tarihinde gerçekleşecek olan son ve yıkıcı savaşı ifade eder. Ayrıca, İncil'in Vahiy bölümünde yer alan Megiddo Ovası'nda gerçekleşeceği varsayılan bu final savaşına atıfta bulunur.

Mecazi anlamda, "Armageddon" herhangi bir büyük, yıkıcı ve potansiyel olarak dünyayı değiştiren çatışma veya durum için kullanılabilir.İşte "Armageddon" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Many people fear that a nuclear war could lead to Armageddon."

Çeviri: "Birçok insan, nükleer bir savaşın Kıyamet'e yol açabileceğinden korkuyor."


Example: "The movie depicted a fictional account of Armageddon."

Çeviri: "Film, kurgusal bir Kıyamet tasviriydi."


Example: "Environmental disasters are sometimes described as ecological Armageddons."

Çeviri: "Çevresel felaketler bazen ekolojik Kıyamet olarak tanımlanır."


Example: "The term 'Armageddon' is often used to emphasize the potential severity of a situation."

Çeviri: "'Kıyamet' terimi, genellikle bir durumun potansiyel ciddiyetini vurgulamak için kullanılır."


Example: "The debate on this issue has become so intense, it feels like Armageddon is upon us."

Çeviri: "Bu konudaki tartışma o kadar şiddetlendi ki, Kıyamet'in üzerimize geldiğini hissettiriyor."

Yorumlar