Armament ne demek?

"Armament" kelimesi Türkçeye "silahlanma" veya "silah" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle askeri silahlar ve savaş donanımları için kullanılır. Ayrıca bir ülkenin veya grupların askeri güç kapasitesini tanımlamak için de kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "armament" doğrudan askeri silahlar ve donanımlarla ilgili kullanılır.İşte "armament" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The country's armament expenditures have increased significantly over the last decade."

Çeviri: "Ülkenin silahlanma harcamaları son on yılda önemli ölçüde arttı."


Example: "The museum's collection includes historical armaments from World War II."

Çeviri: "Müzenin koleksiyonu, II. Dünya Savaşı'ndan tarihi silahları içerir."


Example: "International treaties aim to control the proliferation of nuclear armaments."

Çeviri: "Uluslararası antlaşmalar, nükleer silahların yayılmasını kontrol etmeyi amaçlamaktadır."


Example: "The rebel forces are seeking additional armaments to strengthen their position."

Çeviri: "İsyan güçleri, pozisyonlarını güçlendirmek için ek silahlar arıyor."


Example: "Advanced armaments give a significant advantage in modern warfare."

Çeviri: "Gelişmiş silahlar, modern savaşta önemli bir avantaj sağlar."

Yorumlar