Armature ne demek?

"Armature" kelimesi Türkçeye "sargı" veya "çerçeve" olarak çevrilebilir.

Elektrik motorları veya jeneratörlerde, "armature" bir makinenin dönen kısmını ifade eder ki bu, genellikle elektrik akımını iletir. Heykel yapımında ise "armature", bir heykelin iskeletini oluşturacak şekilde yapılan metal veya diğer malzemeden çerçeveyi tanımlar.

Mecazi bir anlamı genellikle yoktur; "armature" terimi, özellikle teknik ve sanatsal bağlamlarda kullanılan spesifik bir terimdir.İşte "armature" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The armature of the motor needs to be replaced due to wear."

Çeviri: "Motorun sargısı, aşınma nedeniyle değiştirilmelidir."


Example: "He built an armature for his clay sculpture to maintain its shape while working."

Çeviri: "Çalışırken şeklini koruması için kil heykeli için bir çerçeve yaptı."


Example: "The electrical engineer explained the function of the armature in generating electricity."

Çeviri: "Elektrik mühendisi, elektrik üretmedeki sargının işlevini açıkladı."


Example: "Faulty armature can cause the generator to malfunction."

Çeviri: "Arızalı sargı, jeneratörün bozulmasına neden olabilir."


Example: "The artist uses wire armatures to support the intricate parts of his sculptures."

Çeviri: "Sanatçı, heykellerinin karmaşık parçalarını desteklemek için tel çerçeveler kullanır."

Yorumlar