Armed ne demek?

"Armed" kelimesi Türkçeye "silahlı" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, genellikle bir veya daha fazla silah taşıyan kişi veya grupları tanımlamak için kullanılır.

Mecazi olarak, "armed" ifadesi, bir kişinin bir görevi başarmak için gerekli bilgi, beceri veya donanıma sahip olduğunu ifade edebilir.İşte "armed" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The guards at the bank are usually armed for security reasons."

Çeviri: "Bankadaki korumalar genellikle güvenlik nedeniyle silahlıdır."


Example: "He walked into the meeting armed with all the necessary data and statistics."

Çeviri: "Gerekli tüm veri ve istatistiklerle donanmış şekilde toplantıya girdi."


Example: "Armed conflicts in the region have led to a humanitarian crisis."

Çeviri: "Bölgedeki silahlı çatışmalar insani bir krize yol açtı."


Example: "The police are searching for an armed suspect who escaped last night."

Çeviri: "Polis, dün gece kaçan silahlı bir şüpheliyi arıyor."


Example: "She was well-armed with arguments to counter any criticism during her presentation."

Çeviri: "Sunumu sırasında herhangi bir eleştiriyi karşılamak için iyi bir şekilde argümanlarla donanmıştı."

Yorumlar