Armed to the teeth phrase ne demek?

"Armed to the teeth" ifadesi Türkçeye "dişe diş silahlanmış" şeklinde çevrilebilir.

Bu deyim, bir kişi veya grup çok sayıda silah veya savunma aracıyla donatıldığında kullanılır. Genellikle, her türlü tehlikeye karşı maksimum düzeyde hazırlıklı olunduğunu vurgulamak için kullanılır.

Mecazi olarak, bu ifade bir kişinin bir tartışma veya zor bir duruma karşı çok iyi hazırlanmış ve donatılmış olduğunu belirtmek için de kullanılabilir.İşte "armed to the teeth" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The mercenaries were armed to the teeth, ready for any conflict."

Çeviri: "Paralı askerler dişe diş silahlanmıştı, herhangi bir çatışmaya hazırdı."


Example: "The pirate ship was armed to the teeth, making it a formidable opponent on the seas."

Çeviri: "Korsan gemisi dişe diş silahlanmıştı, denizlerde korkunç bir rakip haline getiriyordu."


Example: "He came to the negotiation armed to the teeth with facts and figures."

Çeviri: "Müzakerelere, gerçekler ve rakamlarla dişe diş silahlanmış olarak geldi."


Example: "The gang members were armed to the teeth during the bank heist."

Çeviri: "Çete üyeleri, banka soygunu sırasında dişe diş silahlanmıştı."


Example: "For the upcoming debate, she prepared herself armed to the teeth with extensive research."

Çeviri: "Yaklaşan tartışma için, kendini kapsamlı araştırmalarla dişe diş silahlanmış bir şekilde hazırladı."

Yorumlar