Armful ne demek?

"Armful" kelimesi Türkçeye "kucak dolusu" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir kişinin kollarıyla kavrayabileceği kadar çok miktarda bir şeyi ifade eder. Genellikle büyük veya hacimli şeyleri taşımak için kullanılır ve bir kişinin kollarıyla sarıp taşıyabileceği miktarı belirtir.

Mecazi anlamda, "armful" sevgi veya değer ifadesi olarak da kullanılabilir, yani birisi veya bir şey hakkında derin sevgi ve şefkat duygularını ifade edebilir.İşte "armful" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "He carried an armful of books from the library."

Çeviri: "Kütüphaneden kucak dolusu kitap taşıdı."


Example: "She picked up an armful of flowers from the garden."

Çeviri: "Bahçeden kucak dolusu çiçek topladı."


Example: "The child ran to his mother with an armful of toys."

Çeviri: "Çocuk, kucak dolusu oyuncakla annesine koştu."


Example: "He returned from the market with an armful of fresh vegetables."

Çeviri: "Pazardan kucak dolusu taze sebze ile döndü."


Example: "After the party, they cleaned up, gathering an armful of balloons and streamers."

Çeviri: "Partiden sonra temizlik yaptılar, kucak dolusu balon ve süsleri topladılar."

Yorumlar