Arming ne demek?

"Arming" kelimesi Türkçeye "silahlandırma" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bireyleri veya grupları silahlarla donatma eylemini ifade eder. Genellikle askeri veya savunma bağlamında kullanılır, ancak politik veya isyancı grupların silahlandırılması bağlamında da kullanılabilir.

Mecazi anlamda, "arming" bilgi, beceri veya diğer araçlarla birini güçlendirmek veya donatmak anlamında kullanılabilir, örneğin birisini bir toplantı veya tartışma için bilgilerle "silahlandırmak".İşte "arming" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The government is responsible for arming the military with modern weapons."

Çeviri: "Hükümet, askeriyeyi modern silahlarla silahlandırmaktan sorumludur."


Example: "Arming rebel groups has led to prolonged conflicts in the region."

Çeviri: "İsyan gruplarını silahlandırmak, bölgede uzun süreli çatışmalara yol açtı."


Example: "The training program is aimed at arming employees with the skills needed for the digital transformation."

Çeviri: "Eğitim programı, çalışanları dijital dönüşüm için gerekli becerilerle silahlandırmayı hedeflemektedir."


Example: "Arming the population could have serious consequences on public safety."

Çeviri: "Nüfusu silahlandırmak, kamu güvenliği üzerinde ciddi sonuçlara yol açabilir."


Example: "She went into the negotiation arming herself with all the necessary data and statistics."

Çeviri: "Müzakereye, gerekli tüm veri ve istatistiklerle kendini silahlandırarak girdi."

Yorumlar