Armored ne demek?

"Armored" kelimesi Türkçeye "zırhlı" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, genellikle bir nesnenin veya aracın ekstra koruma sağlamak amacıyla zırh veya koruyucu malzeme ile donatılmış olduğunu ifade eder. Çoğunlukla askeri araçlar, koruma araçları veya bazı güvenlik yapılarını tanımlamak için kullanılır.

Mecazi olarak, "armored" bir kişinin kendini savunmak veya korumak için duygusal veya zihinsel engeller koyduğunu ifade etmek için kullanılabilir.İşte "armored" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The troops moved forward in armored vehicles."

Çeviri: "Askerler, zırhlı araçlarla ileri hareket etti."


Example: "He wore an armored vest to protect himself from gunfire."

Çeviri: "Kurşunlardan korunmak için zırhlı bir yelek giydi."


Example: "The convoy included several armored trucks for transporting valuable goods."

Çeviri: "Konvoy, değerli malları taşımak için birkaç zırhlı kamyon içeriyordu."


Example: "The facility is guarded by armored guards to ensure maximum security."

Çeviri: "Tesis, maksimum güvenlik sağlamak için zırhlı korumalar tarafından korunmaktadır."


Example: "Despite his armored exterior, he was quite sensitive on the inside."

Çeviri: "Zırhlı dış görünüşüne rağmen, içeride oldukça hassastı."

Yorumlar