Armored personnel carrier ne demek?

"Armored personnel carrier" kelimesi Türkçeye "zırhlı personel taşıyıcı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, askeri personeli savaş alanında güvenli bir şekilde taşımak için tasarlanmış, zırhlı bir araç türünü ifade eder. Bu araçlar, hem personeli hem de ekipmanı düşman ateşinden korumak amacıyla kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "armored personnel carrier" doğrudan bu özel askeri taşıtı tanımlamak için kullanılır.İşte "armored personnel carrier" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The army deployed several armored personnel carriers to the conflict zone."

Çeviri: "Ordu, çatışma bölgesine birkaç zırhlı personel taşıyıcı gönderdi."


Example: "Armored personnel carriers can operate in various terrains, providing flexibility in military operations."

Çeviri: "Zırhlı personel taşıyıcılar çeşitli arazilerde faaliyet gösterebilir, askeri operasyonlarda esneklik sağlar."


Example: "The soldiers used the armored personnel carrier as a mobile command center during the mission."

Çeviri: "Askerler, görev sırasında zırhlı personel taşıyıcıyı mobil komuta merkezi olarak kullandı."


Example: "Each armored personnel carrier is equipped with advanced communication systems to enhance battlefield coordination."

Çeviri: "Her bir zırhlı personel taşıyıcı, savaş alanı koordinasyonunu artırmak için gelişmiş iletişim sistemleri ile donatılmıştır."


Example: "After the ambush, the troops retreated to their armored personnel carrier for safety."

Çeviri: "Pusu sonrası, birlikler güvenlik için zırhlı personel taşıyıcılarına çekildi."

Yorumlar