Armorer ne demek?

"Armorer" kelimesi Türkçeye "silahşor" veya "zırh ustası" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle silahları ve zırhları bakımını yapmak, onarmak ve hazırlamakla sorumlu kişiyi ifade eder. Tarihsel olarak, armorerler şövalyelerin ve askerlerin kullanımı için zırhlar ve silahlar üreten ve onaran kişilerdi.

Mecazi bir anlamı yoktur; "armorer" genellikle askeri veya tarihi bağlamlarda bu spesifik mesleği tanımlamak için kullanılır.İşte "armorer" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The armorer inspected the troops' weapons to ensure they were combat-ready."

Çeviri: "Silahşor, birliklerin silahlarını muharebe için hazır olup olmadığını kontrol etti."


Example: "In medieval times, the armorer was a vital part of any lord's household."

Çeviri: "Ortaçağ zamanlarında, zırh ustası her beyin ev halkının vazgeçilmez bir parçasıydı."


Example: "The armorer is responsible for maintaining all the firearms used in the movie."

Çeviri: "Silahşor, filmde kullanılan tüm ateşli silahların bakımından sorumludur."


Example: "He visited the armorer to have his sword sharpened and polished."

Çeviri: "Kılıcını bilettirmek ve parlatmak için silahşoru ziyaret etti."


Example: "The museum's armorer demonstrated how knights were fitted into their armor."

Çeviri: "Müzenin zırh ustası, şövalyelerin zırhlarının nasıl giydirildiğini gösterdi."

Yorumlar