Armory ne demek?

"Armory" kelimesi Türkçeye "silahhane" veya "cephanesi" olarak çevrilebilir.

Bu terim, silahların ve askeri teçhizatın saklandığı, bakımının yapıldığı ve bazen üretildiği bir yer veya bina olarak tanımlanır. Aynı zamanda askeri eğitim veya tatbikatların yapıldığı yer anlamına da gelebilir.

Mecazi bir anlamı yoktur; "armory" genellikle bu belirli kullanım amaçlarını tanımlamak için doğrudan kullanılır.İşte "armory" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The soldiers went to the armory to collect their gear before deployment."

Çeviri: "Askerler, göreve gitmeden önce teçhizatlarını almak için silahhaneye gittiler."


Example: "The historic armory is now a museum displaying medieval weapons and armor."

Çeviri: "Tarihi silahhane şimdi, ortaçağ silahlarını ve zırhlarını sergileyen bir müzeye dönüştürülmüştür."


Example: "During the open day, the armory will be accessible to the public for tours."

Çeviri: "Açık gün sırasında, silahhane halka açık turlar için erişilebilir olacak."


Example: "The armory also serves as a training ground for the National Guard."

Çeviri: "Silahhane aynı zamanda Ulusal Muhafızlar için bir eğitim alanı olarak hizmet vermektedir."


Example: "He works as an armorer in the armory, maintaining the weapons and ensuring they are in good condition."

Çeviri: "Silahların bakımını yaparak ve onların iyi durumda olduğundan emin olarak silahhanede silahşor olarak çalışır."

Yorumlar