Armour-plated ne demek?

"Armour-plated" kelimesi Türkçeye "zırh kaplı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, zırh veya koruyucu metal plakalarla kaplanmış nesneleri veya yapıları tanımlar. Çoğunlukla askeri araçlar veya bazı güvenlik önlemleri ile donatılmış araçlar için kullanılır.

Mecazi olarak, "armour-plated" bir kişinin veya bir şeyin çok güçlü veya neredeyse yıkılmaz olduğunu ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin, birisinin "armour-plated resolve" (zırh kaplı kararlılık) denilerek, çok sağlam ve sarsılmaz bir iradeye sahip olduğunu belirtmek için kullanılabilir.İşte "armour-plated" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The bank's vault was reinforced with armour-plated steel."

Çeviri: "Bankanın kasası, zırh kaplı çelikle güçlendirildi."


Example: "Armour-plated vehicles are essential for safety in hostile environments."

Çeviri: "Düşmanca ortamlarda güvenlik için zırh kaplı araçlar şarttır."


Example: "The president's convoy includes several armour-plated cars."

Çeviri: "Başkanın konvoyu, birkaç zırh kaplı araba içerir."


Example: "They used armour-plated doors to secure the entrance to the bunker."

Çeviri: "Sığınağın girişini güven altına almak için zırh kaplı kapılar kullanıldı."


Example: "His armour-plated confidence made it difficult for anyone to discourage him."

Çeviri: "Zırh kaplı güveni, onu cesaretini kırmak için herkesin zorlanmasına neden oldu."

Yorumlar