Armoured personnel carrier ne demek?

"Armoured personnel carrier" kelimesi Türkçeye "zırhlı personel taşıyıcı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, askeri personeli savaş alanında güvenli bir şekilde taşımak için tasarlanmış, zırhlı bir araç türünü ifade eder. Bu araçlar, hem personeli hem de ekipmanı düşman ateşinden korumak amacıyla kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "armoured personnel carrier" doğrudan bu özel askeri taşıtı tanımlamak için kullanılır.İşte "armoured personnel carrier" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The army deployed several armoured personnel carriers to the conflict zone."

Çeviri: "Ordu, çatışma bölgesine birkaç zırhlı personel taşıyıcı gönderdi."


Example: "Armoured personnel carriers can operate in various terrains, providing flexibility in military operations."

Çeviri: "Zırhlı personel taşıyıcılar çeşitli arazilerde faaliyet gösterebilir, askeri operasyonlarda esneklik sağlar."


Example: "The soldiers used the armoured personnel carrier as a mobile command center during the mission."

Çeviri: "Askerler, görev sırasında zırhlı personel taşıyıcıyı mobil komuta merkezi olarak kullandı."


Example: "Each armoured personnel carrier is equipped with advanced communication systems to enhance battlefield coordination."

Çeviri: "Her bir zırhlı personel taşıyıcı, savaş alanı koordinasyonunu artırmak için gelişmiş iletişim sistemleri ile donatılmıştır."


Example: "After the ambush, the troops retreated to their armoured personnel carrier for safety."

Çeviri: "Pusu sonrası, birlikler güvenlik için zırhlı personel taşıyıcılarına çekildi."

Yorumlar