Armourne demek?

"Armour" kelimesi, İngiliz İngilizcesi yazımıyla, Türkçeye "zırh" olarak çevrilebilir.

Bu terim, çeşitli malzemelerden yapılmış ve vücudu yaralanmalara karşı korumak için giyilen koruyucu bir kıyafet veya kaplama anlamına gelir.

Mecazi olarak, "armour" kişisel savunma veya korunma yollarını ifade edebilir; bir kişinin duygusal zırhı gibi, kendini dış etkenlerden korumak için kullandığı savunmaları anlatır.İşte "armour" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Knights wore heavy armour during battles in the medieval period."

Çeviri: "Şövalyeler, ortaçağ döneminde savaşlar sırasında ağır zırhlar giyerdi."


Example: "The vehicle was fitted with additional armour to withstand attacks."

Çeviri: "Araç, saldırılara dayanıklı olması için ek zırhlarla donatıldı."


Example: "Modern soldiers wear body armour that is both lightweight and strong."

Çeviri: "Modern askerler, hem hafif hem de sağlam olan vücut zırhları giyer."


Example: "He built a metaphorical armour around himself to avoid getting hurt."

Çeviri: "Kendini incitmemek için etrafına mecazi bir zırh inşa etti."


Example: "The museum's collection includes an impressive array of ancient armour."

Çeviri: "Müzenin koleksiyonu, etkileyici bir antik zırh dizisi içerir."

Yorumlar