Armoury ne demek?

"Armoury" kelimesi Türkçeye "cephanesi" veya "silah deposu" olarak çevrilebilir.

Bu terim, silahların ve askeri teçhizatın saklandığı, bakımının yapıldığı ve bazen üretildiği bir yer veya bina olarak tanımlanır. Aynı zamanda askeri eğitim veya tatbikatların yapıldığı yer anlamına da gelebilir.

Mecazi bir anlamı yoktur; "armoury" genellikle bu belirli kullanım amaçlarını tanımlamak için doğrudan kullanılır.İşte "armoury" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The soldiers went to the armoury to collect their gear before deployment."

Çeviri: "Askerler, göreve gitmeden önce teçhizatlarını almak için cephaneliğe gittiler."


Example: "The historic armoury is now a museum displaying medieval weapons and armor."

Çeviri: "Tarihi cephane şimdi, ortaçağ silahlarını ve zırhlarını sergileyen bir müzeye dönüştürülmüştür."


Example: "During the open day, the armoury will be accessible to the public for tours."

Çeviri: "Açık gün sırasında, cephane halka açık turlar için erişilebilir olacak."


Example: "The armoury also serves as a training ground for the National Guard."

Çeviri: "Cephane aynı zamanda Ulusal Muhafızlar için bir eğitim alanı olarak hizmet vermektedir."


Example: "He works as an armorer in the armoury, maintaining the weapons and ensuring they are in good condition."

Çeviri: "Silahların bakımını yaparak ve onların iyi durumda olduğundan emin olarak cephanelikte silahşor olarak çalışır."

Yorumlar