Arm's-length ne demek?

"Arm's-length" ifadesi Türkçeye "kol uzunluğu" olarak çevrilebilir, ancak genellikle "bağımsız", "tarafsız" ya da "yakın olmayan" gibi anlamlarda kullanılır.

Bu ifade, genellikle iş ilişkilerinde tarafların birbirine çok yakın olmadığı, bağımsız veya tarafsız bir mesafede olduklarını belirtmek için kullanılır. Bu, özellikle finansal işlemler veya müzakerelerde, tarafların birbirine karşı adil ve objektif davranmalarını sağlamak için önemlidir.

Mecazi anlamda, bir ilişkinin veya işlemin objektif ve adil olduğunu vurgulamak için kullanılır.İşte "arm's-length" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The company made sure all transactions with related parties were conducted at arm's length."

Çeviri: "Şirket, ilgili taraflarla yapılan tüm işlemlerin bağımsız bir şekilde yürütüldüğünden emin oldu."


Example: "To avoid any conflict of interest, the negotiations must be at arm's length."

Çeviri: "Çıkar çatışmasını önlemek için, müzakereler bağımsız olmalıdır."


Example: "The auditor reviewed the contracts to ensure they were made at arm's length."

Çeviri: "Denetçi, sözleşmelerin bağımsız yapıldığından emin olmak için sözleşmeleri inceledi."


Example: "It is crucial that the valuation of the property be done at arm's length."

Çeviri: "Mülkün değerlemesinin bağımsız yapılması hayati önem taşır."


Example: "The relationship between the investor and the management should remain at arm's length to maintain trust."

Çeviri: "Güveni sürdürebilmek için yatırımcı ile yönetim arasındaki ilişkinin bağımsız olması gerekmektedir."

Yorumlar