Arms phrase ne demek?

"Arms" kelimesi Türkçeye genellikle "silahlar" olarak çevrilebilir.

Ancak "arms" ifadesi, çoğu zaman askeri silahları ve savunma ekipmanlarını kapsayan geniş bir anlamda kullanılır.

Mecazi anlamda, bir grubun veya ulusun "silahlanması" veya "silah bırakması" gibi ifadelerle, çatışmaya hazır olma veya çatışmayı sonlandırma durumlarını ifade edebilir.İşte "arms" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The country called for all parties to lay down their arms and negotiate."

Çeviri: "Ülke, tüm tarafların silahlarını bırakıp müzakere etmelerini istedi."


Example: "He took up arms to defend his village during the conflict."

Çeviri: "Çatışma sırasında köyünü savunmak için silah aldı."


Example: "The arms trade between the two countries has been a point of contention."

Çeviri: "İki ülke arasındaki silah ticareti tartışma konusu olmuştur."


Example: "International treaties aim to control the spread of arms and reduce warfare."

Çeviri: "Uluslararası antlaşmalar, silahların yayılmasını kontrol altına almayı ve savaşları azaltmayı amaçlamaktadır."


Example: "The rebels were heavily armed with advanced weaponry."

Çeviri: "İsyancılar gelişmiş silahlarla ağır silahlıydılar."

Yorumlar