Arms race ne demek?

"Arms race" kelimesi Türkçeye "silahlanma yarışı" olarak çevrilebilir. 

Bu terim, iki veya daha fazla ulus veya grup arasında üstünlük sağlamak için sürekli artan bir hızda silah ve askeri teknoloji geliştirme ve üretme rekabetini ifade eder.

Mecazi olarak, "arms race" genel rekabet veya bir alan içindeki sürekli yükselen çıtayı ifade etmek için genişletilebilir. Örneğin, teknoloji sektöründeki inovasyon yarışı da bir tür "arms race" olarak değerlendirilebilir.İşte "arms race" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The arms race between the superpowers during the Cold War led to the accumulation of vast nuclear arsenals."

Çeviri: "Süper güçler arasındaki Soğuk Savaş dönemindeki silahlanma yarışı, geniş nükleer cephanelerin birikmesine yol açtı."


Example: "Many experts believe that the current arms race in space technology could trigger a new era of geopolitical tensions."

Çeviri: "Birçok uzman, uzay teknolojisindeki mevcut silahlanma yarışının yeni bir jeopolitik gerilim dönemini tetikleyebileceğine inanıyor."


Example: "The arms race in artificial intelligence development is pushing companies to invest heavily in research and development."

Çeviri: "Yapay zeka geliştirmedeki silahlanma yarışı, şirketleri araştırma ve geliştirme yatırımlarını artırmaya itiyor."


Example: "Countries are urged to de-escalate the regional arms race to ensure peace and stability."

Çeviri: "Ülkeler, barış ve istikrarı sağlamak için bölgesel silahlanma yarışını azaltmaya çağrılıyor."


Example: "The arms race is not just a matter of national security, but also a significant drain on economic resources."

Çeviri: "Silahlanma yarışı sadece ulusal güvenlik meselesi değil, aynı zamanda ekonomik kaynakların önemli bir tüketimidir."

Yorumlar