Army corps ne demek?

"Army corps" kelimesi Türkçeye "ordu kolordusu" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle birden fazla tümeni içerebilecek büyük bir askeri birimi ifade eder ve bir ordunun ana yapısal bölümlerinden biridir.

Mecazi bir anlamı yoktur; "army corps" doğrudan büyük ve önemli askeri birimleri tanımlamak için kullanılır.İşte "army corps" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The army corps was deployed to the eastern borders to strengthen defense."

Çeviri: "Savunmayı güçlendirmek için ordu kolordusu doğu sınırlarına konuşlandırıldı."


Example: "He served in the Fifth Army Corps during the war."

Çeviri: "Savaş sırasında Beşinci Ordu Kolordusunda görev yaptı."


Example: "The command of the army corps is a position of great responsibility and honor."

Çeviri: "Ordu kolordusu komutanlığı büyük sorumluluk ve onur gerektiren bir pozisyondur."


Example: "Each army corps consists of several divisions and support units."

Çeviri: "Her ordu kolordusu, birkaç tümen ve destek birimlerinden oluşur."


Example: "The army corps was instrumental in the successful completion of the military campaign."

Çeviri: "Ordu kolordusu, askeri kampanyanın başarılı bir şekilde tamamlanmasında önemli bir rol oynadı."

Yorumlar