Army ne demek?

"Army" kelimesi Türkçeye "ordu" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bir ülkenin kara kuvvetlerini ifade eder ve askerlerden oluşan büyük ve düzenli bir askeri güç anlamına gelir.

Mecazi olarak, "army" bir grup insanın ortak bir amaç için bir araya gelmesi anlamında kullanılabilir. Örneğin, bir sosyal hareket veya kampanya için "an army of volunteers" (gönüllüler ordusu) ifadesi kullanılabilir.İşte "army" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The army is responsible for defending the country's borders."

Çeviri: "Ordu, ülkenin sınırlarını savunmaktan sorumludur."


Example: "He joined the army to serve his nation."

Çeviri: "Ulusuna hizmet etmek için orduya katıldı."


Example: "The army deployed troops to the conflict zone."

Çeviri: "Ordu, çatışma bölgesine asker gönderdi."


Example: "A vast army of fans gathered to watch the concert."

Çeviri: "Konseri izlemek için büyük bir hayran ordusu toplandı."


Example: "The army of workers completed the construction in record time."

Çeviri: "İşçi ordusu, inşaatı rekor sürede tamamladı."

Yorumlar