Army officer ne demek?

"Army officer" kelimesi Türkçeye "ordu subayı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, ordu içindeki rütbeli bir askeri personeli ifade eder ve genellikle belirli bir yetki düzeyine sahip olan ve askerleri yöneten birini tanımlar.

Mecazi bir anlamı yoktur; "army officer" doğrudan askeri rütbelerdeki kişileri tanımlamak için kullanılır.İşte "army officer" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The army officer led his troops with courage and determination."

Çeviri: "Ordu subayı, askerlerini cesaret ve kararlılıkla yönetti."


Example: "Becoming an army officer requires rigorous training and discipline."

Çeviri: "Ordu subayı olmak, sıkı bir eğitim ve disiplin gerektirir."


Example: "She was promoted to the rank of army officer after years of dedicated service."

Çeviri: "Yıllar süren özverili hizmetin ardından ordu subayı rütbesine terfi etti."


Example: "The army officer is responsible for the welfare of his soldiers."

Çeviri: "Ordu subayı, askerlerinin refahından sorumludur."


Example: "He retired as an army officer with full honors after a long career in the military."

Çeviri: "Uzun bir askeri kariyerin ardından tüm onurlarla ordu subayı olarak emekli oldu."

Yorumlar