Arnold-Chiari malformation ne demek?

"Arnold-Chiari malformation" terimi Türkçeye "Arnold-Chiari malformasyonu" olarak çevrilebilir.

Bu tıbbi durum, beyin ve omurilik bağlantısındaki yapısal anormallikleri ifade eder. Genellikle, beyincik dokusunun bir kısmının omurga kanalına doğru sarkması ile karakterizedir. Bu durum, sinir sistemi ile ilgili çeşitli semptomlara neden olabilir.

Mecazi bir anlamı yoktur; "Arnold-Chiari malformation" doğrudan bu tıbbi durumu tanımlamak için kullanılır.İşte "Arnold-Chiari malformation" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Arnold-Chiari malformation type I is often diagnosed in adulthood."

Çeviri: "Arnold-Chiari malformasyonu tip I, genellikle yetişkinlikte teşhis edilir."


Example: "Symptoms of Arnold-Chiari malformation can include headaches, dizziness, and muscle weakness."

Çeviri: "Arnold-Chiari malformasyonunun semptomları arasında baş ağrıları, baş dönmesi ve kas zayıflığı bulunabilir."


Example: "Surgical intervention may be necessary to relieve the symptoms of Arnold-Chiari malformation."

Çeviri: "Arnold-Chiari malformasyonunun semptomlarını hafifletmek için cerrahi müdahale gerekebilir."


Example: "MRI scans are commonly used to diagnose Arnold-Chiari malformation."

Çeviri: "MRI taramaları Arnold-Chiari malformasyonunu teşhis etmek için yaygın olarak kullanılır."


Example: "Patients with Arnold-Chiari malformation often require ongoing neurological care."

Çeviri: "Arnold-Chiari malformasyonlu hastalar genellikle sürekli nörolojik bakım gerektirir."

Yorumlar